Tin Tuyển Dụng

Với tầm nhìn làm việc "Kiến tạo Tương Lai, Kết Nối Toàn Cầu", Luxshare ICT không ngừng tìm kiếm những tài năng xuất sắc, sáng tạo và cam kết để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Trang Tuyển Dụng này không chỉ cung cấp thông tin về các vị trí tuyển dụng hiện tại mà còn chia sẻ những thông tin hữu ích về quy trình tuyển dụng, môi trường làm việc, và cơ hội phát triển sự nghiệp tại Luxshare ICT.