LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NHÀ XƯỞNG QUANG CHÂU 1, 2, 3 VÀ VÂN TRUNG

Luxshare ICT Thông Báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

  • Ca ngày nghỉ 1 ngày: 18/04/2024
  • Ca đêm nghỉ 2 ngày: 17/04/2024 – 18/04/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *